20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮਿਥੁਨ, ਕੁੰਭ, ਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਗ ਜਾਣਗੀਆਂ+

20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਿਥੁਨ, ਕੰਨਿਆ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਚਮਕੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੋਵਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਗਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019, 2020, 2021, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਗਰਾਸ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ 24 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੰਬਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ

ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੂਤਕ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਗੌੜਾ ਪੀਓ। ਸਾਰੇ ਅਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਨੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਵਭਾਨੂ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਨੇ ਮੋਹਿਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝ ਲਈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਮੋਹਿਨੀ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਭ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਧੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੇਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹੂ, ਕੇਤੂ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਹੂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਘਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੇਤੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਦਰਦੇਵ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *