ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ।

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੂਦ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਸਤੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁਹਾਸੇ, ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਓਰੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਭੂਤ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ. ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਰੇਮੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਚਾ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚਲੋ ਇਹ ਪੱਤੇ ਵੀ ਵੱਢ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਪੱਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ, ਅੱਜ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰ ਪੱਤੇ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਰਟਾਰ ਅਤੇ ਮੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੇਂਦ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਲਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਜੂਸ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਛਿੜਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਨ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੂਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *