ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ l ਢਿੱਡ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ l ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ l ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ l

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾ ਪੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋ-ਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸ-ਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਚ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸਤਾਵ ਥੋਡ਼੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *