ਖ਼ੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਰਮੋਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਖੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋੜੇ , ਫਿਨਸੀ , ਕਿੱਲ ਮੁਹਾਂਸੇ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਵੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸਹਿਤ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਹੂਚਦਾ ਹੈ । ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਰੀਜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਖੂਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੂਬੇਰੀ , ਰੈੱਡ ਬੇਰੀ , ਕ੍ਰੇਨਬੇਰੀ , ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੇਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੈਕਟਿਨ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਰਮ ਫੂਲ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਬ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਣ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ , ਫਾਰਫੋਰਸ , ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ , ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ , ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਰਗੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖੂਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਟੀ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕਟਿਨ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਪੀਤਾ ਖਾਣਾ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ , ਕਿੱਲ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *