ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਓ। ਜੋ ਜੂਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੂੜੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਰਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਦ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਜ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਪੁਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੇਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਓ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਸਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹਨ। ਲਸਣ ਵਿਚ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੋ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲੋ, ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਇਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਟੀ-ਬੈਗ ‘ਚ ਜੋ ਹੱਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਸੂਰੀ ‘ਚ ਸੋਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *