1 ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤਾਅਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ TARIKA ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਕੁਰਾਨ-ਏ-ਪਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਰਾਨ-ਏ-ਪਾਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸੁਣੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੰਤਵ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਲ੍ਹਾ ਪਾਕ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ

ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ, ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਪਾਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ|

ਲਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਸ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੋਗੇ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਦੋਸਤ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *