ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ 100%

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਹਿ|ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੀਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਨੇ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੇਜ ਨੇਹਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਵੱਢਦਾ, 1,00,000 ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਗੂਰ ਵਾਲਾ ਕਬੀਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲੇ, ਅੰਗੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। , ਬਹੁਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਤ ਜੀਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦੇਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈਂ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ, ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇਵੇ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ. ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ

ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। .ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ

ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ. ਮੌਜੂਦਾ ਦਹਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ ਪਰ ਇੱਕ ਡੈਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਆਂਦਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਦੋ ਬੈਠਣਗੇ, ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ, ਪਾਪੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਉਗੇ, ਭਟਕਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ

ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੰਜ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲਿਆ? ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਕੈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਿ ਪੈਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਨੂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜੀਣ ਲਈ ਇਹ ਉਰਦਾ ਅਤੇ ਦੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੌਂਡ ਨੂੰ ਛੂਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ‘ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ, ਉਦੈ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਸਾ, ਉਦਾਰ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਇਹ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਅਰਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਚਿਹਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ?

ਤਹਿਦ ਆਪ ਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਤੋਂ ਤਨ ਦੇਣੇ ਆਗਮਨ ਹੌਂਡਾ ਪੱਡਾ ਪੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਜਨਮਦਿਨ ਨਾ ਕਾਨੂ ਯੰਦਾ ਪਾਵ ਜਾਦ ਜਾਮ ਦੁੱਧ ਦੇਣੇ ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਨ ਦੇਸੀ ਕੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਅਭੀ ਐਮ ਬੀ ਹ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨ ਹੋਕੇ ਰੋਟੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *