ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਚਮਕ ਗਯੀ ਕਿਸਮਤ

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ :- ਚ, ਚੂ, ਚੇ, ਚੋ, ਲਿਆ, ਲਈ, ਲੂ, ਲੈ, ਲਓ, ਆ : ਅੱਜ ਕੰਮਧੰਦਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜਰੂਰ ਰੰਗ ਲਾਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂਤੇ ਮਤਲੱਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਕੇ ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ :- ਦਾ, ਕੀਤੀ, ਕੂ, ਘ, ਙ, ਛ, ਦੇ, ਨੂੰ, ਹ : ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਬਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਕਪਟੁਤਾ, ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਲੋਂ ਦੂੱਜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਕਰਮ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੋਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ :- ਮਾ, ਮੀ, ਮੂ, ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ, ਟਾ, ਟੀ, ਟੂ, ਟੇ : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਨਿਧਿਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਣਗੇ। ਪੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ – ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪੀਡ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ :- ਗੂ, ਗੇ, ਗੋ, ਜਿਹਾ, ਸੀ, ਸੂ, ਵਲੋਂ, ਸੋ, ਦਾ : ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਓਗੇ। ਯੁਵਾਵਾਂਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਵਲੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੋਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ :- ਢੋ, ਪਾ, ਪੀ, ਪੂ, ਸ਼, ਣ, ਠ, ਪੇ, ਪੋ : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਪੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਵਲੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾਜੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਿਆਸਥਲ ਉੱਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ :- ਹੋਇਆ, ਜਾ, ਜੀ, ਖੀ, ਖੂ, ਖੇ, ਖੋਹ, ਗਾ, ਗੀ : ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲਝ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਂਪਤਿਅ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ, ਇਹ ਅਟੂਟ ਬੰਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *