ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 7 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਰਹੇਗੀ ਉੱਚੀ, ਬਹਾਦਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ :- ਚ, ਚੂ, ਚੇ, ਚੋ, ਲਿਆ, ਲਈ, ਲੂ, ਲੈ, ਲਓ, ਆ : ਅੱਜ ਕੰਮਧੰਦਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜਰੂਰ ਰੰਗ ਲਾਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂਤੇ ਮਤਲੱਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਕੇ ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵ੍ਰਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ :- ਈ, ਊ, ਏ, ਓ, ਜਾਂ, ਵੀ, ਵੂ, ਉਹ, ਉਹ ਬ ਬੋ : ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਖਦ ਰਹੇਂਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਣ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏਂਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ :- ਦਾ, ਕੀਤੀ, ਕੂ, ਘ, ਙ, ਛ, ਦੇ, ਨੂੰ, ਹ : ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਬਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਕਪਟੁਤਾ, ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਲੋਂ ਦੂੱਜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਕਰਮ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ :- ਹੀ, ਹੂ, ਹੇ, ਹੋ, ਡਾ, ਡੀ, ਡੂ, ਡੇ, ਡੋ : ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਲੋਂ ਨੋਕਝੋਂਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਇੰਕਾਲ ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੇਨ – ਦੇਨ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨੇਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ :- ਮਾ, ਮੀ, ਮੂ, ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ, ਟਾ, ਟੀ, ਟੂ, ਟੇ : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਨਿਧਿਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਣਗੇ। ਪੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ – ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪੀਡ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ :- ਢੋ, ਪਾ, ਪੀ, ਪੂ, ਸ਼, ਣ, ਠ, ਪੇ, ਪੋ : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਪੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਵਲੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾਜੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਿਆਸਥਲ ਉੱਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਤੱਕੜੀ ਰਾਸ਼ੀ :- ਰਾ, ਰੀ, ਰੂ, ਨੀ, ਰੋ, ਤਾ, ਤੀ, ਤੂੰ, ਤੇ : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁ : ਖਦ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ – ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਣਗੇ। ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵ੍ਰਸਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ :- ਤਾਂ, ਨਾ, ਆਉਣੀ, ਨੂ, ਨੇ, ਨੋ, ਜਾਂ, ਯੀ, ਯੂ : ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਗਜਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਜੋਕੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੋ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਸਾਇੰਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ :- ਇਹ, ਯੋ, ਭਾ, ਵੀ, ਧਰਤੀ, ਧਾ, ਫਾ, ਢਾ, ਭੇ : ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਣਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ :- ਹੋਇਆ, ਜਾ, ਜੀ, ਖੀ, ਖੂ, ਖੇ, ਖੋਹ, ਗਾ, ਗੀ : ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲਝ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਂਪਤਿਅ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ, ਇਹ ਅਟੂਟ ਬੰਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ :- ਗੂ, ਗੇ, ਗੋ, ਜਿਹਾ, ਸੀ, ਸੂ, ਵਲੋਂ, ਸੋ, ਦਾ : ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਓਗੇ। ਯੁਵਾਵਾਂਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਵਲੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੋਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ :- ਦਿੱਤੀ, ਦੂ, ਥ, ਝ, ਞ, ਦੇ, ਦੋ, ਚਾ, ਚੀ : ਅਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਜਾਤਕੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਨਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਧਿਐਨ – ਪਾਠਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *