1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ 2 ਲੌਂਗ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਚਾਰੀਆ ਸਤੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ

ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੌਂਗ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੌਂਗ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਆਕਰਸ਼ਣ ਯੋਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮੁਨੀਆਂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਸੰਤ, ਅਮਲਾ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਇਹ ਉਪਾਅ।ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੋਣ।

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲੌਕ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਨਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ

ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੌਂਗ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਣ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਬੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੌਂਗ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਬੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੋ ਲੰਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ.

ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *