ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟਰੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ।

ਲਾਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:- ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਟਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੌਂਡਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਚਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਨੂ, ਜੇ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਨ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ

ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਕੁਬੇਰ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। . ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ

ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਬੇਰ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੌਂਡਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਬੇਰ ਯੰਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਬੇਰ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕੁਬੇਰ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਪੁਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਕੁਬੇਰ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਬੇਰ ਯੰਤਰ ਬਹੁਤ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਬੇਰ ਯੰਤਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ‘ਤੇ ਅੱਧਾ. ਫੋਟੋ ਲਈ ਤਨੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤਨੂ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਦੇਖੋ

ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਖਿਆ. ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹੱਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *