ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਉਪਾਅ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਹਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੈ।ਇਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਜਾ-ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ,ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਧਰਮ ਅਤੇ ਜ‍ਯੋਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਹਨੁਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਕਰਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਚੜਾਨਾ,ਵੇਸਣ ਦੇਲੱਡੁਵਾਂ,ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ,ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਣਾ,ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.ਇਸਤੋਂ ਹਨੁਮਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ‍ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਹਨੁਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਮਾਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ-ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਧਰਮ-ਜ‍ਯੋਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਟੋਟਕੇ,ਜਿੰਨ‍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਹ ਅਚੂਕ ਟੋਟਕੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਸ਼‍ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਲੋਂ ਬਚਨ ਦਾ ਉਪਾਅ : ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੋਸ਼ ਹੋ , ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾੜੇਸਾਤੀ , ਢਇਯਾ ਜਾਂ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ 108 ਪੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਲੇ ਚੰਦਨ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਕੇ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਦਿਓ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤ‍ਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ – ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਣ ਦੇ ਉਪਾਅ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸ‍ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਜਲਾਵਾਂ, ਮਾਲਾਪਹਨਾਵਾਂ, ਲੱਡੁਵਾਂਦਾ ਭੋਗ ਗੱਡੀਏ . ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ‍ਯਾਦਾ ਵਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਕਤੀਭਾਵ ਵਲੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋ । ਜਲ‍ਦ ਹੀ ਤਰਕ‍ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੱਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਣ ਦਾ ਉਪਾਅ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਕੇ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਧੂਰ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ ।ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਦੀਵਾਜਲਾਵਾਂਫਿਰ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ।ਲਗਾਤਾਰ 11 ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਤ‍ਯੁ , ਦੁਰਘਟਨਾ – ਰੋਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਕਰਣ ਦਾ ਉਪਾਅ : ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕੇਲੇ ਖਿਲਾਵਾਂ. ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰੀਬ, ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਜਾਂ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਵਾਂ. ਘੱਟ ਵਲੋਂ ਘੱਟ 11 ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *