ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:07 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ।

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਵੇਗੀ| ਆਸ਼ਕ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ|

ਐਵੇ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ| ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ|

ਇਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫ਼ਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਦੋਸਤੋ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ|

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ| ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਵੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਵੇ।

ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ| ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਏਗੀ।

ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਰਹੋ ਗੇ| ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀ ਆਪ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ|

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ| ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਭਾ ਰਹੇਗਾ| ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ|

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਘਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਆਓਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੋਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *