17 ਮਾਰਚ 2023 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ 7 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ :- ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਵਾਰਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਦੇਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ :- ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਗ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪ੍ਰਦ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹੇਗੀ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ :- ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪੂਜਾ – ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਲਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ – ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਉਸਾਰੀਏ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ-ਰੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੇਂਟਸ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਾਈ – ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਯੂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ :- ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ – ਜਾਇਦਾਦ/ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। 9 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੈਣਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ :- ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਪੈਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀ ਧਰਤੀ – ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਖਰੀਦ – ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਵਾਰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਜੌਰੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *