ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ 6 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ, ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ :- ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੋਚਰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ – ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਣਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਂਮੀਦ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹੋਤ ਕਰਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤਿ ਝੇਲਨਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਖਰਚੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ :- ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕੋਂ ਲਈ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁਂਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸੋਚ ਸੱਮਝਕੇ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਵਰਨਾ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਸ ਵਲੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ :- ਸੂਰਜ ਗੋਚਰ ਦਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਲੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਰੋਜਗਾਰੋਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਗੁਜਾਰਨੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਰਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਰਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ :- ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਤਕੋਂ ਲਈ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰੇਂਗੇ। ਭੌਤਿਕ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਆੰਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ :- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖੇਗਾ। ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਣ ਲਈ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਮੇਡਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *