ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ‘ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਸਤੂ ਸੁਝਾਅ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਸਤੋ, ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਸਤੋ, ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਠੰਡਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੂਲੀ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪੇਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਚੌਲ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਤੂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਅਰਥਾਤ ਸੜਕ ਮੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ, ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ|

ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣੀ ਖੀਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *