ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ (Wish ) ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪੁ ਕਰਕੇ

ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ

ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕਦਮ ਹੀ।

ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *