ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ 1 ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ

ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ

ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਕਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ

ਮੈਂ ਚੱਲਿਆਂ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *