ਕੁੰਭ: 27 ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਟਣਗੇ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 27 ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀ

ਮੰਗਦੇ ਏਨੇ ਕੁ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਗਿਤਿਵ ਏਨਰਜੀਆਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ positive ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ।

ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੂਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਓਹੀ ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ। ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *