ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ || ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਹੋਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ||

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਾਰਟ ਕਵਿਜ ਗੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦਿਲ ਚੁਣਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ?

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 1 ਨੰਬਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ 2 ਨੰਬਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ 3 ਨੰਬਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੰਬਰ 4 ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੱਸ਼ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੰਬਰ 5 ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇੰਜੁਆਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *