ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਕੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸੋਚਤਾ ਹੈ | ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ | ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਾਰਟ ਕਵਿਜ਼ ਗੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਚ ਕੇ 1 ਦਿਲ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ….?

ਕੋਈ 1 ਦਿਲ ਚੁਣੋ

ਦਿਲ 1

ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਹੋ

ਦਿਲ 2

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦਿਲ 3

ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ

ਦਿਲ 4

ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਦਿਲ 5

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੱਧੀਆ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *