ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ‘ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਧਨ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਖ ਹਨ

ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਚ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਬੇਲ ਪੱਤਾ ਝੜਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਜੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ।

ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਕਰੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੇ ਬੇਲ ਪੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਬੇਲ ਪਤੇ ਦੇ ਉਤੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *