ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 13 -2 -2023 ਦਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ।ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ 31 -1 -2023 ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬਹਿਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਅੰਕ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦਸਾਂਗੇ।

ਚੰਦਰਮਾ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਗੋਚਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਨ ਵਿਚ ।11ਵਜ ਕੇ 52ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਵਜ ਕੇ 45ਮਿੰਟ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 3ਵਜ ਕੇ 38ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ 5ਵੱਜ ਕੇ 18ਮਿੰਟ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਤਰ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਚੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਥੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਾਰੀਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇ ਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਅੰਕ 4 ਹੈ। ਉਪਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਮ ਹਨੂਮਤੇ ਨਮਹ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। 108 ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *