ਪੈਸਾ ਵਰਖਾ ਟੋਟਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਚੁਪਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਿਆ ਦੇਵੇਗਾ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦਸਾਂਗੇ।

ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਯੁੱਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਇੱਜਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੋਟਕੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਉਪਾਏ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਉਪਾਅ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਮਰਵੇਲ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਹੁੰਦੀ‌ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਜੀਰੋ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *