18 ਫਰਵਰੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਖੁਦ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਚੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਆਵੇਗਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨਾ ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣੀਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *