ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ…

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ ਹਰੇਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਈ ਬੰਦਾ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੂਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *