ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਖੀਚ ਲਵੇਗਾ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਯੋਗ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਰ ਵੇਲ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਵੇਲ ਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਟਕੜੀ ਹੈ ਫਟਕੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਟਕੜੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਟਕੜੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਟਕੜੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਟਕੜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਈਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਮਤੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਗੋਮਤੀ ਚੱਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। 11ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ , ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਗੋਮਤੀ ਚੱਕਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸੁਕਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *