15 ਮਿੰਟ – ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾ ਲ਼ਾ ਪ ਨ, ਮੈ ਲ ਅਤੇ ਗੰ ਦ ਗੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ |

ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮੈਲ, ਕਾਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ।

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨੁਸਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮੈਲ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਕਾਲਾਪਨ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠੋਗੇ। ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਖਰੀ ਹੋਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਚਮੜੀ ਦਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਦੇਸੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇਸੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਮੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਚਾਵਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਮਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮੋਆਇਸਰਾਈਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਟਾਮੀਨ ਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੇਢ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੱਮਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਰੀਮ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਜਿਸ ਜਗਾ ਤੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਕਾਲਾਪਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤੇ ਕਾਲਾਪਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿਚ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਰਿਜਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰੀਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤਿਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਿਖਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕਾਲਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *