ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹਲਦੀ ਦੀ 7 ਗਾਂਠੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਜਾਵੇਗੀ , ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਗੱਠਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‌।

ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਾਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਟਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਕ ਲੋਟਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਟੇ ਵਿਚ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਰਾਈ ਪਾ ਕੇ ਜਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ 7 ਹਲਦੀ ਦੀਆ ਗੱਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਤੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਔਮ‌ ਸੂਰਯਾਏ ਨਮਹ ਇਸ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੋਲਤ ਦਾ ਆਗਮਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *