ਪਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਖਲੋ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪੈਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੋਗੇ, ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ 100 % ਸਫਲ ਤਰੀਕਾ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟੋਟਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਧਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਲੋਕ ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਵਯ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਧੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਮੰਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਕੋਲ਼ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ।

ਕਿਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੱਤਿਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦਾ ਚਿੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਦੀ ਕੇਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *