ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਯਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਚੜ੍ਹਾਓ, 100% ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਚੀਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮ ਨੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਤਿੰਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *