ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ

ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕ ਨੋ ਲੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱ ਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾ ਇੰ ਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤ ਰੱ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦ ਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸ ਕਿ ਆ। ਤੇ ਕੁਦ ਰਤ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ ਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕ ਰਾ ਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ ਸਾਨ ਕਾ ਫੀ ਦੁ ਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ

ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿ ਸਾਸ ਕਰ ਵਾ ਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ ਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤ ਰਾਂ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ ਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾ ਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱ ਖ ਦ ਰ ਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂ ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ

ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੁੱ ਖ ਦ ਰ ਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱ ਖਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ

ਵਿਸ਼ ਵਾਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰਿ ਮੰ ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਚ ਮ ਤ ਕਾ ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁ ਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰ ਸਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ

ਤੋਂ ਮੱ ਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ ਰ ਧਾ ਪੂਰ ਵਕ ਆਏ ਸ਼ਰ ਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁੱ ਖ ਦੂ ਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਲੁਧਿ ਆਣੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿ ਤ ਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਿ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਇ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਵੇਰੀ

ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ਦ ਰ ਦ ਕ ਸ਼ ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਓਹਦੀਆਂ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂ ਸ ਰ ਨਾਲ ਪੀ ੜ ਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇ ਲਾ ਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਇ ਲਾ ਜ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਰੁ ਪ ਏ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ

ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਠੀ ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਵਿੰਦ ਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਇਸ਼ ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇ ਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ

ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿ ਤ ਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ ਨਾ ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੱ ਥਾ ਟੇ ਕ ਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਇਆ ਦੁੱ ਖ ਭੰ ਜ ਨੀ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਇਸ਼ ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਾਠ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇ ਟੀ ਕਾ ਵੇ ਰੀ ਬਿਲ ਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਫਿ ਰ ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚ ਮ ਤ ਕਾ ਰ ਦੇ ਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾ ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾ ਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *