ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ 6 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰੋੜਪਤੀ

ਅੱਜ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਮਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁਲ ਜਾਣਗੇ ਮੰਨ ਲਉ ਲੋਅਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਟਰੀ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਵਾਰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੰਦ ਦੁਆਰ ਖੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਤਾਵਾ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *