ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮੀਆ, ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਔਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੀਡ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਨਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਾਣਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਨੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਵਸੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੂਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸ ਤਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਾਂ ਲਵੋ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਦੋ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *