ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।ਗਲੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਈਡ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟਿ ਜੂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਇਲ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਫਟ੍ਰਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਣ ਤੇ ਔਵਰੀਜ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫਟ੍ਰਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਨਫਟ੍ਰਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਧਣ ਤੇ ਸਕਿਨ ਡਿਸਔਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਤੇ ਪਿਪੰਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਤੇ ਰੁੱਖੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਧਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਨਿਮਿਯਤ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੀਰਿਅਡ ਦੀ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਤੇ ਵਜਨ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਜਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਧ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਏੰਠਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *