ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਟਾਪਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਟ ਰੋਗ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਟਾਪਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ।ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲੇਵਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਫੌਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ 140/ 90 ਐਮਐਮਐਚਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਵੈਲੇਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਟ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਈਟ ਵਿਚ ਫਰੂਟ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਰੋਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਵੈਲੇਸ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਕਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *