ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੀ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਚ-ੜ੍-ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿਲ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਵਧਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 1ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਰਲਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਲਸਣ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁੱ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 1 ਕੱਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਫਿਰ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕਰੇਗੀ ਆਂਵਲਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ 2 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 16 ਗਰਾਮ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਰਹੀ ਵਧੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *