7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਟੀਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਥਕਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ , ਤਾਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ।

ਭੁੱਜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ , ਆਇਰਨ , ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਪੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੂੱਜੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਆਲਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭੁਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੌਖਿਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹਾਰਟ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੋਲੇਟ , ਤਾਂਬਾ , ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਰਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਫਾਰਸਫੋਰਸ ਹਾਰਟ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ , ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਐਕਟਿਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਮਿਉਨਟੀ ਪਾਵਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਈ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ , ਤਾਂ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ ।ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *