ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੱਲ, ਜਾਣੋ ਇਲਾਜ।

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਬਲੋਟਿੰਗ ਜਾਣੀ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਛੋਟੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗਲਤ ਖਾਣ ਪਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪਾਚਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਚਨਤੰਤਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਏੰਠਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਫੂਡਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਬਲੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਫੂਡਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।ਦਹੀਂ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਹੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਰਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਰਕ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਜੀਬੈਨ ਅੰਜਾਈਂਮ ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿੰਬੂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਚ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੇਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੌਂਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਨਾਲ ਪਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੌੰਫ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ ਇੰਫਲੀਮੇਂਟਰੀ ਗੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌੰਫ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ।ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *