ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਨਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ||

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ ।ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਸਤੂ ਸਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ ।ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।। ਦੋਸਤੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਨਹਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਨਹਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿਚ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਸਬਜੀ ਵਿਚ ਸਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਂਦੇ ਸਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *