32 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ 1 ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੀ

ਪਤਲਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪਿਚਕ ਗਏ ਹਨ ਮੂਹ ਸੁੱ-ਕਿ-ਆ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੋ-ਲੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬੀ ਪ-ਲੈ-ਕ-ਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਕੰ-ਪ-ਲੈ-ਕ-ਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਨੂੰ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ-ਖ਼-ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਗਾ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹੈ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਜੇਕਰ ਗੰ-ਜਾ-ਪ-ਣ ਹੈ ਦ-ਸ-ਤ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਕਰਸੀ ਏਸ ਗੋ-ਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੋ-ਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ

ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ-ਸ-ਤ ਲੱਗਣਾ ਚੱ-ਕ-ਰ ਆਉਣਾ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁੱਤੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰ ਦੱ-ਸੀ-ਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *