ਭਿ ਆ ਨ ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਲੇ ਦ ਸ ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਪੀ ਲੈਣਾ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦ ਸਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁ ਕ ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦ ਸ ਤ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।

ਦੋਸਤੋ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ,ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦ ਸ ਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦ ਸ ਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਲਾ ਦ ਸ ਤ ਉਦੋਂ ਖਤ ਰ ਨਾ ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 20 ਤੋ 30 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਲਵੇ। 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲਾ ਦ ਸ ਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਤਲੇ ਦ ਸ ਤ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖ ਤ ਰ ਨਾ ਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲੇ ਦ ਸ ਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ ਸ ਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਢ ਕੱਪ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਪੰਜ ਦਸ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ,ਦ ਸ ਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦ ਸ ਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਡੀ ਹਾਈ ਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਦਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦ ਸ ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਲਾ ਦ ਸ ਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਲਾ ਦ ਸ ਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦ ਸ ਤ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।ਪੇਟ ਦ ਰ ਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਬ ਰਾ ਹਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਠੀਕ ਆਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *