ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਗੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀ ਵਰਗੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਮਕ ਜਾਣਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।

ਕਈ ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸ-ਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਲਗੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਚਮਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ

ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲ ਗੇਟ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੋਸਤੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਕੜ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲਗੇਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *