ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ ਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਯੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ।ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਫੈਗਸੁਈ ਗੈਜੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਗਸੁਈ,ਗੈਜੇਟ, ਊਠ ਅਤੇ ਡ੍ਰੈਗਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਭਾਗ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਰਭਾਗ ,ਸੁਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ,ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾਰੀ ਰੋਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਗਸੁਈ ਗੈਜੇਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਰਭਾਗ ਤੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਗਸੁਈ ਊਠ ਦੇ ‌ਗੈਜੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਭਾਵ ਵਿਲੱਖਣ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਜੇਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਚਿਤ ਫਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਫੈਗਸੁਈ ਊਠ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇ

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਊਠ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਧਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜੌੜੇ ਵਾਲੇ ਊਠਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਡਰੈਗਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਮਿ੍ਧੀਦੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਡਰੈਗਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਨਾਸੂਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਪਰ ਅੱਗ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿੰਗਸੁਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਗਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਜੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਆਸਥ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਏਗਨ ਵੀ ਬਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅਕਾਰ ਰੰਗ ਅਤੇ ਧਾਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਭਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਗਨਾ ਦਾ ਅਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਰਾਇਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗਨ ਸਮਿ੍ਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ੍ਸਟਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਗਨ ਸਮਿ੍ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਈਗਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਗਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮ, ਗੈਰੇਜ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ

ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੈਗਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫੈਂਗਸੂਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਫ਼ੈਂਗਸੂਈ ਗੈਜ਼ਟ ਊਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *