10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਇਹ ਅਚੂਕ ਉਪਾਅ , ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ||

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ।ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਤੇਰਸ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਅਲਗ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪਰਵ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਤੇਰਸ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਧਨਤੇਰਸ 2 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਤੇਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਉਪਾਏ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਧੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੋਸਤੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਇਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਕੁਬੇਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਬੇਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਨ ਧੂਪ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਬੇਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ‌ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਧਨ ਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 13 ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਕੋੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱ।ਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋਂ ਧੰਨ ਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13ਦੀਪਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 13 ਦੀਪਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿੱਦਰਤਾ, ਅੰਧਕਾਰ, ਘਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਧਨਤੇਰਸ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲੌਂਗ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੀਨੀ ਪਤਾਸੇ ਚਾਵਲ ਖੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿੰਨਰ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਨ ਜਾਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਦੋਸਤੋਂ ਧੰਨ ਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਪੇੜ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਕੇ , ਘਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਗਾਦੜ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਧੰਨ ਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀਤ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੌਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਧਨ ਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਤੇਰਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਖਸ਼ਣਾ ਵਰਧੀ ਸੰਖ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਲ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਿੜਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਧਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋਂ ਧੰਨ ਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿਚ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਉੱਲੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਹਣ ਸਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਲੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਧੰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *