ਰੋਜਾਨਾ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਗੋਰਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ,

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਐਸਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸਤਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤਿਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ matka ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇਕ ਦਮ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਇੰਨਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਦੋਸਤੋ ਦੁੱਧ ਕੱਚਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਸਾਡੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂ ਸ਼ਹਿਦ, ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਦੁੱਧ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਭਾਰੀ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜੋ ਅਦਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਸਾਵਟ ਆਏਗੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਝੁਰ੍ਰਿਯਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਕਟੋਰੀ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇਕ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਭਰ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ,

ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਮੜੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *