ਗਰਦਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਲਗਾਓ ਚਿਹਰੇ ਵਰਗੀ ਗਰਦਨ ਸਾਫ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।

ਦੋਸਤੋ ਅਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲਾਪਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕਾਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਰਦਨ ਦੇ ਕਾਲੇਪਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਂਦੇ ਹਾਂ ,ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕਾਲਾਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਖੀਰਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਾਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਡੈੱਡ ਸਕਿਨ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਦਨ ਦਾ ਕਾਲਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਖੀਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਰਨ ਨਮਕ ਹੀ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਐਕਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੀਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਨੋ ਦਾ ਪੈਕਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ENo ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਲਦਨ ਦੇ ਕਾਲਾਪਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਲੀਚਿੰਗ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਸਿਰਫ ਗਰਦਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਇਨੋ ਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਖੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇਪਨ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨਾ ਹੈ। ਖੀਰਾ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕਾਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਇਸਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੀ ਤੋਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਖੀਰੇ ਦਾ ਪੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ,ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਦੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲਾਪਨ ਹੈ ,ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਿੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *