ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਸੋ

ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲ ਨੌਲਜ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।1ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਾਇਬਿਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ।2.ਰਣਜੀਤ ਟਰਾਫੀ ਤਾ ਸਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਹੈ।

2.ਰਣਜੀਤ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਨਾਲ ਹੈ।3. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ।3. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰੋਜ ਗਾਂਧੀ ਸੀ.

4. ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਸਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.4. ਯਕਰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।5. ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਗਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

5. ਜ਼ਰਾਫ ਨਾਮਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਗਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.।6. ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ.6. ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਮ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਸੀ।

7. ਸਭ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਕਪਾਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।7. ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.8. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ.

8. ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ.9. ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.9.ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *