ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਇਹ 1 ਚੀਜ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ।ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾ ਨਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦੱਬਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਸ਼ਤਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ,ਕਿਸ ਦਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਕਿਉਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਲੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।17,28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ,ਕਿਉਂਕਿ 8 ਅੰਕ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਅੰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪੈਂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ,ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਉਪਾਏ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਦੋ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਇਕ ਇਲਾਇਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ,ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਗਾਤਾਰਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਨ ਦੇ ਬੀੜੇ ਨੂੰ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲੌਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਹਿੰਦੀ ਨਦੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹੁ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੇ ਉਪਾਏ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹਾ-ਧੋ ਕੇ 11 ਵਾਰੀ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 11 ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *